Hoppa till innehåll

Personuppgifter


Det finns en dataskyddslag som ger dig rättigheter
 

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig. 
  • Du har rätt att ändra information om dig själv som är fel.
  • Du kan säga till oss att vi ska ta bort uppgifter vi har om dig.
  • Ofta kan vi ta bort uppgifterna,
    men inte om vi behöver dom för att till exempel redovisa vad vi har använt våra pengar till. 

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person. 
Till exempel ditt namn, din e-postadress, din adress, 
ditt telefonnummer eller ditt personnummer. 
Men även information om du har varit med på en aktivitet. 

Varför sparar vi dina personuppgifter?
Vi kan behöva kontakta dig.
Vi behöver veta att det är en verklig person som har lämnat in en berättelse.
Om vi ska betala ut ett arvode. Då måste vi redovisa det till Skatteverket. 
Om du är med på en aktivitet behöver vi spara information om det
för att berätta det för Arvsfonden, som vi får pengar av. 

Hur får vi information om dig?
Du mejlar oss. 
Du berättar ditt namn eller andra uppgifter när du lämnar in en berättelse.
Du anmäler dig till en aktivitet. 
Vi frågar efter dina uppgifter för att kunna betala ut ersättning. 

Om du har frågor, kontakta vår projektledare Marian Bergroth 
E-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se, Telefon: 073-089 94 46 

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel
kan du anmäla det till Integritetskyddsmyndigheten.